Stranka nefunguje z dovodu neuhradenia faktury viac ako 150 dni po splatnosti!!!